Het duidelijk en verstaanbaar in beeld brengen van de bedrijfsstrategie van jouw onderneming leidt ongetwijfeld tot een sterker kredietdossier. Transparantie omtrent je bedrijfsstrategie zorgt ervoor dat je cijfers correct worden geïnterpreteerd en werkt zeker ook verhelderend voor de accountmanager en de kredietanalist, die zich over jouw kredietdossier ontfermen. Probeer om de bedrijfsstrategie op een A4 in beeld te brengen. Er bestaan diverse modellen die jou hierbij kunnen helpen en zeker inspireren zoals bijvoorbeeld o.a. het Business Model Canvas (zie o.a. website van Vlaio), het 5 krachten model van Porter en de Strategiekaart om er maar een paar op te noemen. De huidige dynamieken in de markt vragen ook van het strategische model om te voorzien hoe je kan omgaan met turbulenties in de markt en vooral ook met innovatie.

Het in beeld brengen van je bedrijfsstrategie kan de financiële kengetallen en het verdienmodel van jouw bedrijf verklaren en deze eveneens in het juiste perspectief plaatsen. Een laag EBITDA% kan bijvoorbeeld terecht verklaard worden door een lage complexiteit in het bedrijfsmodel en een hieraan gekoppelde lage bedrijfskapitaalbehoefte. Een financiële indicator die men hierbij kan gebruiken is ROCE (Return on Capital Employed), investeerders hanteren nu éénmaal het ‘bang-for-the-buck’ (‘het waar voor ons geld’) principe. Nieuwe strategische modellen gaan echter nog een stap verder en integreren nu reeds nieuwe begrippen zoals bijvoorbeeld ROHCE (Return on Human Capital Employed) en ROPCE (Return on Planet/ECO Capital Employed). Deze begrippen zullen meer en meer hun intrede doen als gevolg van de ESG Reporting die direct en indirect op ons afkomen. Laat je alvast niet afschrikken door dit vakjargon.

TIP : een hoofdstukje ESG toevoegen aan je kredietdossier is zeker een toegevoegde waarde. De banken en de investeerders willen dit nu éénmaal afvinken in een kredietbeoordeling. .

We lezen vaak : “Veel bedrijven hebben géén uitgeschreven strategie en denken géén directe nood te hebben aan een strategie. Ze hebben enkel een grote set van prestatie-indicatoren die ze opvolgen, met het oog op gedragsverandering”. Deze set van indicatoren kan de basis zijn om je strategie verder uit te schrijven, via een bottom-up aanpak. De basis van een goed uitgebouwde strategie is een scherpe definitie van wat de uitdaging is die je als bedrijf wil oplossen en de vertaling hiervan naar het plan van aanpak en naar concrete acties. Het uiteindelijke doel is de strategie vertalen naar de werkvloer en naar een set van KPI’s die echt wel werken. 

Inspiratietip : Laat je bij een strategische denkoefening eventueel inspireren door het concept van de Golden Circles van Simon Sinek, ( https://simonsinek.com/books/start-with-why/ ) maar voeg er ook zeker de belangrijke Who – dimensie aan toe (  https://www.jimcollins.com/media_topics/media.html#*firstWho ).

Strategie is zeker ook durven keuzes maken en deze keuzes ook durven communiceren. Breng zeker ook de ‘gaps’, de zgn. blinde vlekken, in je organisatie in beeld. Dit kunnen o.a. de knelpunten zijn die het implementeren van je bedrijfsstrategie verhinderen, vertragen of bemoeilijken. Is dit knelpunt een ondersteunende financiering of versterking van de aandeelhoudersstructuu? Zijn dit de openstaande vacatures die nog ingevuld moeten worden om je vooropgestelde organisatie te bereiken? Is dit een M&A target die je al een tijd op het oog hebt? Vanuit een Sales & Operation Planning kun je deze ‘gaps’ mogelijks detecteren. Misschien is het oplossen van deze ‘gaps’ zelfs wel de reden van je financieringsdossier?

Tip : geef aan in je kredietdossier hoe je met die ‘gaps’ omgaat en hoe je deze leegtes denkt op te lossen.