Onze werkwijze

Onze werkwijze

Turnaround &
transition

  • Verkoopbaar en toekomstig bestendig maken - Operationele bijsturing of omturnen (turnaround/ transformatie), planmatige en meetbare aanpak.

  • “Kijk door de lens van de verkoopbaarheid, til het bedrijf (en de waarde) operationeel naar een hoger niveau, of je het nu wil verkopen of niet”.

  • Toepassen OD2-SCAN®: identificatie pijnpunten ifv plan & quick wins = waardecreatie.

  • Optimalisatie & afstemming tussen de emotionele prijs vs. de mogelijke marktwaarde.

Turnaround &<br/>transition

Operational
due diligence

  • OD2-SCAN® : door een team van specialisten met operationele ervaring (alle industrieën en functies) – inclusief Cultuurscan & Integratiescan.

  • Inzage in de huidige & toekomstige (potentieel) operationele staat/waarde van het bedrijf à focus op mensen/processen/ technologie.

  • Onmisbare aanvulling van de klassieke due diligence (boekenonderzoek) & vanuit operationele ervaring: inschatten van operationele risico’s en (verbeterings-) opportuniteiten in productie, logistiek, aankoop, verkoop, HR, R&D, ICT,..., mogelijke synergiën en “integreerbaarheid”.

Operational<br/>due diligence

Integration for
mergers/acquisitions

  • Return On Integration®: behalen van de vooropgestelde synergiën en realisatie toegevoegde waarde bij fusies en overnames, splitsingen – >70% integraties mislukt vanwege gebrek aan integratie-ervaring & focus (budget & prioriteit).

  • Plan + Uitvoering: inclusief 100-dagen plan en “Day-1 (eerste dag na signing van de deal) Readiness”.

  • Investeren en opbouwen interne integratie-kennis klant = acceleratie-effect – Benutten van de kennis en expertise in beide bedrijven.

  • Focus op het menselijke kapitaal (people engagement daalt 25% bij overnames), retentie klanten en leveranciers.

  • ROI-Rescue®: bijsturing indien de integratie uit de hand loopt (scope/tijd/ budget/omzet/gemiste synergiën).

  • Early engagement: Start de integratie vóór afsluiten van de deal: inschatting van de “integreerbaarheid” van beide bedrijven, integratie-kost & inspanning verrekenen + plan ligt klaar vóór “dag-1” (dag na deal closure).

Integration for<br/>mergers/acquisitions

Een afspraak
maken?

 • Brussel

 • Louizalaan 367
  1050 Brussel

 • info@resolvus.be

 • Vlaanderen

 • Maaltebruggekasteel, Kortrijksesteenweg 1023
  9000 Gent

 • info@resolvus.be

 • Wallonie

 • Rue Haigniaux 23
  5300 Namêche

 • info@resolvus.be

Contacteer Ons

Verzenden